TERMÍNY

Pořadatel burzy si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti termín konání ZOO TRHŮ Plzeň. Aktuálně ustanovené termíny najdete vždy na této stránce. Případnou změnu dostatečně dopředu ohlásíme
i na Facebookové stránce.

Rok 2018
13. 1.
10. 2.
10. 3.
7. 4.
19. 5.
9. 6.
21. 7.
8. 9.
6. 10.
3. 11.
8. 12.